Shamballa 2002

 
Shamballa 2002 je léčebný systém, který je pokračováním léčebného systému Shamballa 1024.
 
Tato energie transformuje mentální a emocionální zátěže a čistí karmu.
Uvolňuje stará pouta a umožňuje tak nové náhledy, hlubší pochopení a změnu chování, vedoucí ke svobodné volbě.
Člověk se tak může oddat hře života, jeho výšinám i hlubinám, aniž by se jimi nechal polapit.
Z toho povstává vnitřní svoboda.
Obsahem 2002 symbolů se stala novějším a rozšířenějším systémem, než energie původní.
Při zasvěcení bude vpraveno do vaší aury ještě dalších 978 symbolů, tato síla ještě více očišťuje a přelaďuje naši duši na vyšší úroveň poznání a umožňuje nám duchovní a duševní růst.
Symboly před vstupem do těla procházejí automatickým výběrem, podle toho, co naše bytost potřebuje k harmonickému zachování všech tělesných funkcí. Dále jsou tyto symboly přenášeny telepaticky přímo do energetického systému zasvěcovaného a mohou tak zvýšit frekvenci vibrací na vyšší kmitočty.
V roce 2006 tuto energii channeloval Mgr. Zbyněk Kostrhun.
Je prezentována Mistrem Saint Germaniem, Nanebevzatými Mistry a řadou dalších Světelných bytostí.
Jejím prostřednictvím jsme také spojeni  s energií Mistrů a Mistryň, kteří nám svojí láskou a Světlem pomáhají k vzestupu.
Intenzita energie Shamballa 2002 je vnímána intenzivněji, je ostřejší a výraznější, než u starších systémů.
Všechny čtyři stupně Shambally 2002 se mistrům předávají pouze jedním zasvěcením.
Energií Shamballa  můžeme čistit prostory i lidi od všeho špatného a nabíjet je pozitivní energií, aktivovat kameny, zbavovat potraviny disharmonických energií a vzorců atd.
Mantra z pokladu srdce St. Gernaina
-------------------------------------------------
„ JÁ JSEM“ Světlo Srdce,
Zářící ve tmě bytí
A přeměňující vše na zlatý poklad
Kristovy Mysli.
„ JÁ JSEM“ vyzařující svou lásku
Ven do světa k rozpuštění všech omylů
A k prolomení všech bariér.
„ JÁ JSEM“ ta síla nekonečné lásky
Zvětšující se, až je vítěznou…
Svět bez konce….
Součástí zasvěcení do této krásné energie je i předání zkušenosti jak používat Fialový plamen ve svém životě.
Zasvěcení lze provést na osobním setkání, ale také na dálku - v pohodlí vašeho domova ve smluveném čase. Zážitky jsou stejně silné, ne-li silnější než při zasvěcení osobním. Obdržíte manuál a certifikát o zasvěcení. Po zasvěcení je samozřejmostí poradenství, zodpovím veškeré vaše otázky.