Shamballa 1024

 
Vibrace na Zemi se postupně zvyšují,lidem jsou tak přístupnější stále účinnější energetické systémy, které jsou vhodné pro aktuální vývoj. Shamballa 1024 [Šambala] je jedním z těchto systémů. Jedná se o transformační a léčivou vesmírnou energii podporující náš růst. Jednou z částí této energie je i známé Reiki.
Číslo 1024, založené na kvantové fyzice energetické výměny, se vztahuje k místu původu symbolů: 10. úrovni existence ve 24. dimenzi. Jinými slovy, tyto symboly pocházejí z jedné z nejvyšších dimenzí, přístupných z planety Země.
Technika terapie Shamballa 1024 je velmi jednoduchá, ač je prováděna formou mini-naladění samotná terapie trvá pouze pár minut. Systém je určen zejména k intenzivnímu vzestupu všech energetických polí absolventa i klienta - fyzického, duševního i duchovního.
Shamballa je hlavním městem království Agharta – neviditelného pod majestátnými Himalájemi, ale nejenom tam. Království Agharta zahrnuje komplex energetických duchovních středisek Země.
Shamballa je vyjádřením veškerých našich duchovních aspirací, ať už je nazýváme jakkoliv. A právě tyto naše duchovní sny představují naši touhu po čisté lásce, po stavu osvobození a radosti, touhu po vyšším  vývojovém vědomí.
Shamballa je místo, jež nemůžeme vidět, protože Shamballa je vytvořena z vysokých energií světla. Vládne tady nejvyšší moudrost, láska a mír.
Toto místo je pro lidi velkým zdrojem informací, ze kterého je poskytováno duchovní vědění všem lidem, síla a léčení.
Shamballa je místem uvnitř nás, místem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud nalezneme Lásku a Světlo v nás, pokud poznáme, že výpravy do našeho nitra jsou napínavější, než složité cestování a hledání ve vnějším světě.
Po setkání se Shamballou 1024 začínáte mít pocit, jako by se vám otevřely dveře vědění o stupínek výš.
Tuto energii a její účinky vnímáme na sobě a při práci s ní i na jiných lidech o hodně silněji a intenzívněji, a také máme vnímání s větší možností jejího využití.
Při práci s ní cítíme též podporu Mistrů jednotlivých paprsků, což je pro všechny zůčastněné vždy silný prožitek.
Shamballa 1024 v sobě slučuje několik typů energie, a to:
Univerzální životní energii – Reiki energie
 Energii Světla v našem duchovním srdci – energii naší „Já jsem přítomnost“
 Energii Vzestoupených mistrů a Vyšších planetárních energetických forem
Léčení se Shamballou je oproti Reiki mnohem jednodušší - symboly jsou automaticky přenášeny přímo do aury léčeného. Léčivých symbolů je příliš mnoho na to, abychom si je všechny pamatovali. Výběr symbolů je při léčení ponechán na Vyšším Já a Mistrech Shambally - vždy je předáno právě to, co je potřeba. Pomocí těchto symbolů je nastartováno léčení, které může probíhat několik dnů až týdnů. Čas potřebný k vyřešení konkrétního problému se odvíjí od celkového stavu klienta.
Při léčení se Shamballou se používají pouze čtyři pozice rukou na hlavě + jedna pozice na ramenou - energie je inteligentní a sama si najde místo, které má harmonizovat a léčit. Shamballa 1024 zvyšuje naše vibrace a tím připravuje naše tělo na zbavení se nemocí všech typů. Léčí se bolavá místa na fyzické i psychické úrovni. Škodliviny odcházejí z těla podle Heringových zákonů: zevnitř ven a shora dolů, příznaky nemocí se projevují v opačném pořadí, než se objevily. Tyto změny nám umožňují žít své životy ve štěstí, zdraví a lásce.
Shamballa 1024 [Šambala] obsahuje 1024 základních symbolů a je rozdělena na 4. stupně. Při každém zasvěcení je do aury zasvěcovaného předáno 256 symbolů. Po zasvěcení do prvního stupně můžete léčit sebe, ostatní a dokonce i na dálku. Druhý a třetí stupeň zvětšuje množství energie, které přes vás může procházet. Poslední stupeň je mistrovský - po jeho absolvování můžete zasvěcovat. Energetický systém Shamballa je jeden velký celek, který se skládá z 1024 základních symbolů a tisíců dalších mistrovských symbolů.
Stává se, že někdy přicházíme o svoje staré známé a do cesty nám přicházejí noví přátelé. To proto, že se měníme a tím k sobě podvědomě přitahujeme jiné lidi, kteří se více podobají nám a našemu novému pohledu na svět.
 Základní Shamballa je lístkem, pro rychlejší duchovní vzestup.
 Po úplném zasvěcení se jedinec může sám dle návodu v manuálu - pokud chce - sám přesvětit do všech čtyř stupňů.
 Zasvěcení do Shambally 1024
 Shamballa 1024 obsahuje 1024 základních symbolů a tisíce mistrovských symbolů, které jsou člověku postupně zasvěcením předány do aury. Zasvěcení Shambally 1024 je rozděleno do čtyř stupňů. Každým stupněm získáme do aury 256 symbolů; ten, který má pracovat se zvířaty obdrží další zvířecí symboly pro léčení zvířat.
 Dle vašeho jména a data narození je třeba zjistit, zda do Shambally můžete být zasvěceni, a také s jakými minimálními časovými intervaly mezi jednotlivými stupni.
 1. stupeň
 Zasvěcovaný obdrží telepaticky do své aury 256 symbolů. Zároveň, pokud je mu určeno pracovat se zvířaty, obdrží symboly zvířecí. S tímto stupněm získá člověk schopnost léčit pomocí Shambally a to jak osoby, tak zvířata. Jak osobně, tak i na dálku. Taktéž se musí dotyčný nejdříve ujistit, zda léčená osoba může být léčena pomocí Shambally. Může léčit i sebe. Instrukce každý obdrží v manuálu k jednotlivým stupňům. Kdyby ovšem na léčenou osobu nesměla být použita Shamballa a vy to zkusili, Shamballa se vám z dlaní stejně nespustí. Sami ucítíte, jak se vám z dlaní na požádání začne spouštět léčivá energie a také pocítíte, kdy se sama zastaví. Každý léčený dostane takové množství, aby pomohlo, ale neublížilo. Energie je inteligentní a sama si najde v člověku to, co má léčit. 
S každým léčením jiné osoby ve vás zůstane část léčivé energie, která působí léčivě i na vás.
 S každým stupněm zasvěcení může (ale nemusí) přijít jak fyzická, tak psychická očista těla. Tedy zde je to podle toho, v jakém zdravotním stavu se nacházíte a jakými nemocemi jste již prošli. 
S každým stupněm zasvěcení budete (a nemusíte,  třeba i usnete) vnímat vlny energie, brnění, mravenčení, teplo, před očima různé obrazce, barvy či přímo určité vize - zde záleží individuálně na každém člověku, každý jsme jiný. 
Při zasvěcovací meditaci jsem se já osobně dostala do Atlantidy, do krásného antického chrámu…a mužský hlas mi řekl :“ Vítej doma, dcero“…bylo mi krásně, věděla jsem že už jsem v těchto místech byla a cítila jsem všude přítomnou lásku… 
 2. stupeň
 Navyšuje vibrace fyzického těla. Získáte do aury dalších 256 základních symbolů Shambally + symboly mistrovské. Zároveň s 1. stupněm je zasvěcený chráněn proti negativním bytostem z astrálu. Též s předchozím stupněm pomáhá zpracovávat negativní podvědomé vzorce, ale i tak na sobě musí zasvěcený vědomě pracovat. Shamballa je pouze nápomocna. 
S tímto stupněm je proud léčivé energie při léčení silnější (tedy můžeme pociťovat, že je léčení kratší). Léčenému se dostane to, co potřebuje. Tím tedy skrze nás proudí energie do léčeného člověka silněji, než v 1. stupni. 
Při zasvěcování do druhého stupně jsem se opět dostala do Atlantidy. Tentokrát jsem plavala v moři s delfíny, ale opět mě přívítal příjemný mužský hlas se slovy : „ Vítej doma…“ 
3. stupeň
Opět navyšuje energii zasvěcovaného,  zvyšuje energetické vibrace těla a navyšuje počet základních symbolů o dalších 256 a další mistrovské. V tomto stupni pozor na myšlenky a záměry, uskutečňují se velice brzy. Já na zasvěcení do tohoto stupně budu vždy ráda vzpomínat, bylo pro mne úžasně mystické. Jsem od dětství dost citlivá na energie, proto vše vnímám dost silně. Cítila jsem, jak mi energie proráží každou buňku v těle, byla to síla. Až se dostala do hlavy a nemohla korunní čakrou ven. V tomto stupni mi byla tedy "otevřena" korunní čakra (přímo v éterické Shamballe v Chrámu, pamatuji si to). Moje mysl to všechno pozorovala od stropu Chrámu, jak Mistři pracují na mém éterickém těle, a moje fyzické tělo zůstalo doma v posteli :) . Když jsem si po zasvěcení vše uvědomila, byl to pro mě nejmystičtější zážitek v životě. Jen jsem nemohla hned po ukončení zasvěcení ani hnout s fyzickým tělem, jak mi najednou připadlo těžké, omezující a neforemné. Ale to po chvíli pominulo. Když člověk dosáhne určitého duchovního stupně vývoje, otevření korunní čakry je zcela normálním jevem. Mě se to přihodilo při zasvěcení do 3. stupně. 
Léčení druhých v tomto stupni je někdy jako smršť energie, která vámi bude procházet. Záleží na léčené osobě, v jakém stavu se nachází. Také záleží na vás, jak často energii používáte. Časem si zvyknete. 
Opět je třeba v tomto stupni na sobě pracovat, pokud člověk svůj duchovní vývoj myslí naprosto vážně. Komunikace s Mistry éterické Shambally, s Vyšším Já, Anděly, Archanděly či jinými bytostmi se pro vás mnohé stane naprosto běžná. 
Také např. ve snu obdržíte odpovědi na to, co právě budete v bdělém stavu řešit. Pokud nebudete umět svůj sen dekódovat, klidně mi napište. 
Řekla bych, že v tomto stupni se již člověk stává multidimenzionálním a je propojen s mnoha sférami.
 Na zasvěcovací rituál už jsem se těšila – domů – přivítali mě postavičky se šišatými hlavičkami se slovy : Co koukáš, si myslíš, že jsi vypadala jinak?
 4. mistrovský stupeň
 Zde obdržíte posledních 256 základních symbolů a další mistrovské do své aury. Zasvěcením do tohoto stupně se Shamballa 1024 stává celistvou a můžete s ní uceleně pracovat. Můžete předávat Shamballu dalším lidem - můžete zasvěcovat. Opět je tu nutné ověřit si, zda může být dotyčný zasvěcen a s jakými minimálními časovými intervaly mezi jednotlivými stupni. Můžete si sami stahovat další mistrovské symboly ze Shambally a to až 10 úrovně 24 dimenze, která je úrovní konečnou. Veškeré informace dostanete v manuálu pro 4. stupeň.
 Jelikož každý jsme jiný, každý jsme individuální osobnost, zážitky ze zasvěcení jsou u každého jiné, někdo usne, jiný vnímá mnoho jevů. Opravdu záleží na každém jednotlivci.
 S každým zasvěcením do nového stupně ode mne získáte certifikát.
 Po vzájemné dohodě je možné i dálkové zasvěcení.
 Zasvěcení do 1. a 2. stupně Shamballa 1024 - telepatické předání základních symbolů Shambally obou stupňů, možnost předání symbolů k léčení zvířat, popis práce s energií, úvod do linie, výklad kontaktní a dálkové terapie, pojem země Agartha a Nanebevzatých Mistrů.
 Zasvěcení do 3. stupně Shamballa 1024 - telepatické předání dalších 256 symbolů, Učení Fialového plamene.
 Zasvěcení do 4. stupně Shamballa 1024 - telepatické předání dalších symbolů (celkem 1024). Mistrovský symbol opravňující k zasvěcování.