Rozšířená nabídka služeb

Někteří lidé pokládají každou zmínku o psychickém fenoménu za něco, co patří do říše pohádek.

A proto patříte-li ke skupině výše uvedené – ani dál nečtěte tyto řádky…

Bohužel realitou je, smutná pravda, že přibývá psychosomatických a psychických nemocí a onemocnění dětí i dospělých, jejichž původ je z hlediska medicíny - neznámý. K řešení takových problémů pak často nastupují antidepresiva či kortikoidy – léčí se výsledný stav nikoliv příčiny.

Z mé praxe auditora regrese – vím, že v některých případech za současný stav těla či duše může „ současný prožitek - signál “, který z uložených depozitiv paměti vybere pomocí asociace zážitek, z minulých životů, který restimuluje engramy a to zapříčiní vznik nejrůznějších psychických a psychosomatických potíží.

Zjednodušeně to znamená, že se človíčkovi v současné době stane „cosi“ co dá podnět jeho duši, ta dá signál psychice – ta předá signál tělu a nemoc je na světě.        

Netvrdím, že jsem na níže zmíněné problémy těla a duše odborník, přesto si dovoluji napsat, že se mým klientům, kteří trpěli náměsíčností, stavy agresivity, smutku či některými druhy ekzémů, díky mému zásahu ulevilo a některé stavy zmizely úplně.

V praxi jsem propojila metody, které jsem si osvojila – např. kyvadélko,  regrese, napojení na VJ atd…. a tyto mé metody nyní pomáhají dětem i dospělým…v uvedených příkladech uvádím případy z praxe.

           

Troška teorie a pověst:

Aby člověk získal přístup k psychickým informacím,které hledá, musí se stát průzračným nástrojem, a proto musí projít transformačním procesem a dospět do určitého stupně vývoje své psychiky. Psychika je označení pro neviditelnou sílu, je to slovo odvozené od  řeckého slova psýché a má význam duše, mysl nebo duch.

V řecké  alegorické pověsti je smrtelná princezna Psýché podrobena mnoha zkouškám a strázním, aby dokázala, že je hodna být družkou boha lásky Érota. Když konečně dostane pohár nesmrtelnosti, vyraší jí motýlí křídla, které jsou starověkým symbolem duše.

Tento příběh naznačuje, že bychom se měli proměnit, když se vydáme hledat bezvýhradnou čistou lásku.

Jedinečnou vlastností některých z nás je zvědavost, touha se stále učit a celý život proměnit v dobrodružnou pouť za poznáním…….díky výše uvedeným metodám, nabízím cestu za poznáním vaší duše z trochu jiného a nevšedního úhlu pohledu, který však vězte, vám dá mnoho odpovědí na otázky, kterými se zabýváte nahlas, vědomě i podvědomě…..