Regresní terapie - sezení

 
Regresní terapií máte šanci změnit svůj způsob života a zlepšit vztahy se svým okolím, je to cesta sebepoznání, ale také výzva změnit svůj život k lepšímu….
Jak konkrétně probíhá sezení?
Proč mě bolí stále v bolí břicho a doktoři nic nezjistili?
Proč mě stále bolí hlava?
Proč mám právě tuto nemoc?
Proč mám alergii?
Proč zrovna já?
Proč se nechám trápit?
Proč nemohu opustit svého partnera?
Proč si vybírám typově stále stejného partnera?
Proč se nemůžu vystát se sousedkou?
Proč dělám stále stejné chyby?
Proč jsem potkal právě dotyčnou osobu?
Proč jsem zažil právě já onu tragédii?
Proč mám neustále pocit, že bych měla…?
Proč je nám někdo blízký i když ho vidíme poprvé v životě?
Jak mám řešit vztah?
Na tyto a podobné otázky odpovídá právě regresní terapie.
Hlubinná abreaktivní terapie se neprovádí v hypnóze, tudíž si klient vždy pamatuje vše, co při terapii prožívá a říká... vše,co se s ním děje ...sám si určuje,co řekne a co ne... Nemusí mít strach, že bych na něj nějak "působila"...ani se nemusí bát, že bych o jeho terapii bez jeho souhlasu s kýmkoli debatovala... Vše probíhá diskrétně a vše v diskrétnosti zůstává.
Všechny naše současné problémy jsou jenom logickým vyústěním předchozích dějů.
Některé události máme sklon hodnotit jako úděl svého bytí, kterému říkáme osud...
Tím, že klient již vstoupí do našeho studia, připraven podstoupit Regresní terapii, je vnitřně do jisté míry připraven spolupracovat s terapeutem, protože se chce zbavit svých obtíží. Často předem slýchám: „Se mnou to nepůjde, mám slabou paměť...znám se,nic si nepamatuji"...
Sama jsem mnohokrát Regresní terapii podstoupila a navíc ze zkušenosti terapeuta mohu zodpovědně říci, že jsem ještě neměla klienta,  který by si svou terapií neprošel...
Jen někomu se dostání do hladiny Alfa „trvá delší dobu“ – může být rozčílený, rozzlobený, svůj velký vliv tu má i strach a otázky typu „Co se mnou bude…? Neztrapním se?...“
Úkolem mne, terapeuta, je nutné najít blok, který brání průběhu terapie a ten odstranit...
- klienta se nejdříve zeptám na kontraindikace, které by mohly výsledek terapie ovlivnit... jestli nebere nějaká psychofarmaka, drogy, léky... jestli klientka nečeká miminko...
- již předem si zjišťuji datum narození klienta a před sezením připravím pomocí karmicko-kabalistické numerologie celkový vzorec jeho stavu, z tohoto hlediska.
- po té klienta seznámím s průběhem terapie... řeknu mu, že si bude vybavovat minulé prožitky... že si může projít porod a že může jít i před svůj porod. 
- klienti mají často obavy z prožívání bolesti...ale nemusejí se bát....bolest fyzicky necítí...jen si v mysli uvědomují,že tam zrovna teď je....
Terapii provádím se zaměřením na daný problém, ale netlačím klienta jen tímto směrem. Nechávám prostor i jeho podvědomí, které nás mnohdy zavede k překvapivé podstatě. Ovšem vždy se držíme souvislostí s problémem.
Pokaždé zdůrazňuji, že do minulosti jdeme pro poznání, nikoli ze zvědavosti. Je nezbytné dostat se k bolesti, která nás blokuje a "vyčistit" ji tak, aby zůstala jen vzpomínka bez emočních bloků, které nám způsobují problémy.
Je úplně jedno, jestli se vracíte zpět o rok nebo o dva životy. V mozku je záznam každé vteřiny našeho života. Pokud se nebráníte s přesvědčením, že minulé životy neexistují, tak není žádný problém. Prožijete si něco nehmatatelného a dojdou souvislosti. A když si projdete několik životů, zjistíte, že stejnou chybu děláte už několik životů. Někdy za pouhé jedno sezení napravíte všechny životy, ve kterých byl ten problém.
Tím se vám změní i ten současný život. Navíc tam najdete lidičky, se kterými žijete nyní, ale už v minulých životech jste s nimi žili. Je to velice zajímavé poznání. Může to člověka hodně posunout. Když se vrátíte jen do dětství, tak máte tendenci vymlouvat se, že jako dítě jste nemohli danou situaci řešit jinak. Vrátíte-li se ještě dál, zjistíte, že už jste daný problém neřešili třeba i několik životů. A teď máte tu obrovskou šanci vše napravit a změnit...