Regresní terapie, Hlubinná abreaktivní psychoterapie

 
O popularizaci regresních zážitků se u nás nejvíce zasloužila paní Marta Foučková.
Skutečnou výchovu regresních terapeutů připravil ale Andrej Dragomirecký, bývalý pedagog Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Pojmenoval ji Hlubinná abreaktivní psychoterapie (zkráceně HAP).
Mám tu čest, že zde mohu napsat – ano, jsem jeho žákyní, vše, co umím, umím přímo „otce“ HAP.
Z teorie na které je hlubinná abreaktivní  psychoterapie založena, vyplývá, že se s její pomocí
Možné řešit všechny případy, kdy příčinou potíží je nějaké trauma prožité v minulosti. Není rozhodující, zda si je klient tohoto traumatu vědom, či nikoliv.
Psychoterapeutická praxe potvrzuje, že pokud není příčinou potíží nějaké silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít.
Spadají sem všechny psychické a psychosomatické potíže jako například neurózy, různé kreativní stavy, poruchy spánku, psychózy, paranoidní reakce, maniodepresiva, schizofrenie, sexuální deviace, vztahové problémy a velké množství potíží dalších.
Mnoho zdravotních potíží člověka je způsobeno tím, že je snížena jeho imunitní odolnost. Systematické odstraňování vlivu prožitých traumat způsobuje růst imunitní schopnosti organismu.
Teorie a praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie odkrývají i takové skutečnosti, že např. povahové rysy, jako touha po penězích nebo po moci, nejsou také nic jiného než aberace, jejichž příčinu lze najít a odstranit..
Dalším zajímavým výsledkem aplikace  HAP je, že zlepšuje po všech stránkách nejen zdraví klienta, ale i jeho osobnost ve směru etičtějšího myšlení a jednání. Vše co se s člověkem děje, není náhodné, ale vše podléhá určitým zákonitostem.
Naše problémy mají svoji příčinu
Regrese byla původně vytvořena jako nástroj na rozpouštění traumat a fóbií. V průběhu času ale prokázala svoji použitelnost v libovolných jiných problémech. Vychází z přesvědčení, že každý problém někdy a nějak začal. Jinými slovy, že naše problémy mají svoji příčinu a tato příčina že se dá dohledat. Dohledat se dá dokonce i příčina fyzcických obtíží, tzn. tělesných bolestí. Tato skutečnost do budoucna dovolí účinou léčbu například kožních, alergických nebo dýchacích onemocnění.
Nezvládnutá situace je příčinou problému
Příčinou problému je situace, kterou člověk v minulosti nezvládnul. V regresi je člověk do této situace vrácen. Dostane příležitost ji znovu opakovaně prožít. Během jednotlivých průchodů dostává podvědomí člověka novou možnost se s problematickým podnětem vyrovnat. Ať už je to ostré slovo, finanční tíseň, veřejná ostuda, žárlivý manžel, nechápavá matka nebo štěkající pes.
Situace, kterou klient prochází jsou minulé životy nebo fantazie
Kdo prochází regresní terapií se obvykle stane svědkem obrazů nebo spíše krátkých dějových sekvencí. Zpravidla se domnívá, že se jedná o pouhou fantazii, že si dané obrazy sám vymýšlí. Obrazy se rozšiřují v příběhy, příběhy mají svou logiku a především své emoce. Emoce zpravidla nepříjemné. Příběhy bývají posazené do prostředí, které dobově ani místně zpravidla nepřipomíná prostředí současné. Většina regresních terapeutů věří v existenci minulých životů. Platí však mezi nimi nepsaný zákon tuto věc klientům nezdůrazňovat, protože není smyslem terapie někomu vnutit obraz světa, ale pomoci s vyřešením problému. Pokud se problém vyřeší, obraz světa se už sám posune tam kam má.
S čím a jak regresní terapie pomáhá
-  uvolňuje vnitřní napětí
-  vyžaduje upřímnost.
-  pracuje s emocemi a s pamětí.
- není pro každého.
- je rychlejší než všechny ostatní terapie.
- je náročnější než všechny ostatní terapie.
- nevyžaduje práci na roky nebo ve skupině.
- jedno sezení trvá obvykle od dvou do pěti hodin.
- vylučuje se s požíváním psychofarmak a narkotik.
- a především - nepracuje s hypnózou.
Obrovská výhoda HAP
Klient po celou dobu „regrese“, je v bdělém stavu, odpovídá na otázky auditora, může pít, odejít si i na toaletu a vše si po skončení terapie pamatuje.