Co je Ra-Sheeba

 
Jste pod ochranou.
Váš pozitivní přístup a vystupování, vám otevřou dveře a učiní zázraky. Důvěřujte své intuici, neboť k vám přichází od samotné Isis.
Ra-Sheeba ( vyslovuj  ra šíba )
Spojením božských léčebných energií dvou partnerů a zároveň tvůrců, vznikla velmi silná, léčivá, nádherná energie, pocházející ze staroegyptského zasvěcovacího systému.
Vychází stejně jako energie Reiki z Universální léčivé energie, jíž je velmi silnou součástí.
Transformace Ra-Sheeba,  je však díky božským bytostem mnohem razantnější, působivější a účinnější.
Universální léčivé energie, která přivádí přímo ke zdroji „Sheeba“ ukazuje cestu k „Ra“. Jenom skrze „Sheebu“ se můžeme dostat k „Ra“ a najít naší opravdovou cestu Domů.
Tato energie se skládá ze jmen dvou hlavních tvůrců tohoto systému, jimiž byl Ra – Bůh slunce, který později pojal za svoji partnerku Sheebu – bohyni Isis.
„RA“ znamená „zdroj“ z centra Velkého centrálního Slunce.
( Ra/Re – bůh ) – postava s hlavou berana nebo sokola, zdobená slunečním kotoučem a kobrou )
Božská podstata osobnosti krále ( RA ) - faraona – byla důležitou součástí egyptské sociální struktury a systému nauk už v samotném počátku faraonského období – tedy 3100př.n.l., povaha faraonova postavení byla ústředním bodem starověkého pojetí královské moci.
Zjednodušeně napsáno - faraon byl pro své poddané bůh, pouze on a několik nejvyšších vyvolených Amonových kněží, měli sílu skrze zasvěcení, tuto energii předat dalším lidem.
„ Isis „ -bohyně Egypta = SHEEBA“ je energie sexuální, tvořivá, radostná, vyjádření lásky, ženská část tohoto paprsku.
- duchovní partner , magie , ochránce, Velká Matka, dárkyně života, osudová družka, manželka
Isis, jejíž jméno znamená "trůn", byla také zvána "Paní tisíce jmen". Ztělesňovala trůn, z něhož vládl velký faraon. Naučila ženy mlít obilí, tkát látky a zkrotit muže do té míry, aby s nimi mohly žít. Její oddanost a hluboká láska k Osiridovi, jejímu milovanému choti, jej po dvakráte doslova vyrvala z náruče smrti. Máváním křídel vdechla do Osiridova těla život.
Když byl Osiris rozsekán svým bratrem Sethem a jeho kouzly na kousky, Isis je znovu spojila. Jeho chybějící penis nahradila penisem ze samého zlata, který sama vyrobila, a skrze něj také počala jejich dítě, boha Hora.
Isis tak může být symbolicky považována za osudovou družku, která neváhá použít svých nadpozemských sil, lásky a moudrosti, stejně jako ženství, k záchraně svého milovaného druha. Svým stoupencům slibuje "krásný život pod ochranou".
Tajemství energie  Ra Sheeba si po staletí předávali, a zároveň střežili faraoni a nejvyšší představitel tehdejší církve.
Po smrti faraona již zasvěcení nebylo možné, a s postupným odchodem kněží mizela i sama energie Ra-Sheeba.
V současné době se frekvence naší planety i kolektivní frekvence lidstva zvýšily natolik, že se tito „hlavní představitelé“ opět vrátili na „jeviště“, jsou opět připraveni s touto energií pracovat.
Svoji připravenost dokazují tím, že se tato energie již channelovala a mezi lidmi je již tolik zasvěcenců, že by ke ztrátě této energie již dojít nemělo.
Přijmout tak vysoký vibrační stupeň Ra  - Sheeby bylo možné jen díky tomu, že se kolektivní vibraci lidstva i Universa. Ty  se již natolik zvýšily, že jsme opět připraveni přijmout potřebný vibrační stupeň.
Energie Ra~Sheeba je energie, která je silná a bude brzy novou energií, která dokáže vyléčit vše, co na této planetě existuje.
Propojuje se zdrojem lásky v našem nitru. Je to právě láska, která nám pomáhá v pokroku a v pohybu kupředu na všech úrovních.
Učí, otevírá a spojuje láskou, a to i láskou sexuální.
Pomáhá k harmonizaci a sjednocení mužského a ženského aspektu v člověku, což nám může pomoci nejen k lepšímu porozumění sebe sama a opačného pohlaví, ale také ke kvalitativně vyšším prožitkům v našem sexuálním životě ve spojení se spirituální energií.
Zvyšuje léčitelské a spirituální schopnosti.
Učí zbavit se negativních energií
Ochraňuje tělo před zamořenými zdroji
Zklidňuje, vyrovnává a uvolňuje emocionální systém těla
Učí žít v lásce skrze pravdu
Udržet rovnováhu mezi materiálními a duchovními věcmi
Pochopit sami sebe
Můj poznatek:
Při zasvěcování se mi zjevila krásná Bohyně Isis, upřeně se na mě dívala, a pak mi otevřela náruč. Letěla jsem. Prolétala nad celým Egyptem na zádech velké kobry. Viděla jsem paláce, pyramidy, zahrady i poušť.
Dostala jsem odpovědi na své otázky.
Vnitřně jsem se cítila psychicky silnější,nezlomná, odolná.
Při prvním předávání energie, se mé klientce vůbec nechtělo „zpátky“ , aniž by věděla odkud tato energie pochází, viděla se na vysokém trůnu a bylo jí moc, moc dobře. Do reality se vrátila odpočatá a s vypadala jako sluníčko.
Při mém pobytu v Egyptě se mi tato energie i vibrace spontánním channelingem ještě navýšily a díky Amonu Ra jsem pronikla do  jejich tajných koutů.