ŘEŠENÍ METODOU NLP

Touto metodou řešíme problémy vzniklé tady  a teď:

Máte problémy  v současnosti a ony se hromadí? 

Nevíte proč se váš partner chová poslední dobou divně?

Máte touhu vědět, co by si váš partner přál?

Opustil vás partner a vy nevíte, co jste dělal(a) špatně?

Víte, že děláte chybu a nevíte kde?

Někdo z vašich blízkých změnil chování i postoj k vám a vy nevíte proč?

Vaše dítě se chová nepřizpůsobivě a vy nevíte co jste udělal?

Vaše přítelkyně se zachovala neadekvátně v dané situaci, nechápete ji?

Chcete pochopit situaci, které nerozumíte?

Nechápete  postoj vašeho nadřízeného?

Chtěli by jste nastartovat kariéru a nevíte kde začít?

Máte ideu a nevíte kde začít, aby jste ji zhmotnili?

Chcete uspořádat život a nevíte jak?

Chcete dosáhnout svého snu?

Chcete vámi nepožadovaný stav změnit na stav požadovaný?

Nabízím řešení pomocí této úžasné metody:

 

NLP (neuro-lingvistické-programování) a hypnoterapie

 

Za těmito třemi zdánlivě nevinnými písmenky se skrývá jedna z nejefektivnějších metod komunikace v současnosti.

 

Neuro- označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme právě smysly

 

Lingvistické označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno právě pomocí jazyka

 

Programování znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace na základě jazykového zhodnocení vnímané situace

 

 

Je-to psychoterapeutická metoda vyvinutá matematikem, programátorem a psychologem Richardem Bandlerem a lingvistou Johnem Grinderem v USA. Autoři ji vytvořili na základě zpracovaných výsledků, vycházejících ze systémové teorie a  kibernetiky (například od Gregoryho Batesona), jazykovědy (Alfreda Korzybskeho či Noama Chomskeho) a zejména vycházeli ze systematické  ericksonovské terapie a ze soustavného pozorování terapeutické práce Miltona Ericksona, Virginie Satirové a Friedricha Perlse.

 

 Tato metoda pracuje se změnou omezujících programů a vzorců v naši mysli, vědomým používáním jazyka a všech smyslů pro praktický život. Pomáhá ke zpracování traumatických zážitků, kotvení a napojení na vlastní vnitřní zdroje a hodnoty, integrace změn a konfliktních přesvědčení v životě, separačních procesů vazeb rodič-dítě, přeprogramování destruktivních či nefunkčních identit, přesvědčení a vnitřních hlasů naší duše, podle kterých jednáme v různých životních situacích, na funkční a konstruktivní. Pracuje se v lehce změněných stavech vědomí s plně vědomou komunikací a vizualizací, a to většinou v sedě či ve stoje za pohybu.

Ke kýženému výsledku používám tyto nástroje a procesy

Modelování

Je způsob analýzy lidského chování a použití strategií, za pomocí kterých člověk, nebo skupina lidí dosahuje výjimečné výsledky. Modelování vychází z pozorování  vnějších, smysli zachytitelných znaků, jako je zkoumání prostředí, motivací, cílů a strategií, kterými se dosahuje výjimečných výsledků.

Metaprogramy

Jsou skryté strategie, které používáme aniž bychom si uvědomili jejich význam pro naše chování. Metaprogramy stojí za úspěchem nebo neúspěchem mnoha jedinců. Jejich původ můžeme hledat v rodinné anebo individuální zkušenosti. Tyto metaprogramy mají zásadní vliv na zdraví, úspěch, komunikační a manažérské schopnosti.


Model Miltona Ericsona
komunikační model obrazové, nejasné, neuchopitelné komunikace, který je blízká jistému vnímání světa a za kterou se mohou ukrývat velmi konkrétní a jasné cíle a trategie.

Kotvení

Je způsob tvoření pozitivních motivací, nálad, prohlášení a jiných psychických a emotivních stavů s cílem jejich okamžitého využití v konkrétních situacích.

Submodality

Jemná práce s vnitřními smysli, která umožňuje překvapivé terapeutické výsledky v problémech, jejichž příčina byla přenesena a ukotvena v organismu prostřednictvím smyslů, smyslových kanálů, smyslových center a lidského těla. Submodality pomáhají odstraňovat nevysvětlitelné strachy, bolesti, emoční stavy, psychózy, a také některé fyzické nemoci.

Metafory

Jsou obrazová vyjádření – přirovnání, která slouží jako identifikátor, anebo metoda na přerámování nežádoucího myšlení a chování.

Přerámování

Je způsob, který nahrazuje nežádoucí chování, myšlení, psychické a emoční odezvy žádoucími reakcemi.

Vizualizační techniky

Nástroj přípravy a kontroly vytyčených cílů v souvislosti s individuální odezvou organismu.

Neurologické úrovně

Hierarchie fungování lidského chování od jednotlivce až po skupiny, či celá společenství. Umožňují rychlou orientaci v nefunkčním systému, diagnostiku řešení a následnou nápravu k požadovanému stavu.

Myšlenkové mapy

Nástroj grafického zachytávání plynutí a organizování lidské mysli prostřednictvím obrazů, ikon, logotypů, šipek, umístění v prostoru, poznámek, barev, hesel a priorit s cílem rychlé orientace ve složité struktuře.
Tato metoda mě nadchla. Není potřeba přecházet do minula, tak jak tomu u mnoha technik bývá. Ne. Tato metoda je  vlastně hrou s hlubokým prožitkem a pochopením na straně uživatele, kterým se stáváte. Toto sezení, vám zpřesní nebo přerámcuje vnímání člověka či situace, kterou se rozhodnete řešit. Technika je skvělá v tom, že nás naučí hledat pozitivní úmysl i tam, kde z prvního pohledu není .Pomůže nám se povznést na trable a problémy zdánlivě neřešitelné,  a také nám ukáže, kde a jak hledat řešení z jiné pozice. Rozuzlení máme často po ruce, jen je přes horu trablů mnohdy nevidíme.

Sezení trvá 1 – 2 hodiny podle hloubky a řešení problému.