Kdo jsem

 
Tak jako většinu z nás, i mě od malička zajímalo a lákalo vše mezi Nebem a Zemí, ten zvláštní a tajemný svět duchovna. Jako dítě jsem měla předtuchy, bohužel to byla podvědomá tušení toho, že se „ něco “ stane, má tušení se vždy vyplnila, jednou jsme dokonce s rodiči bourali autem.
Nevěděla jsem přesně „co“ se stane, ale věděla, že „to“ nebude dobré.
Ze svých předtuch jsem měla strach, a tak jsem je od sebe začala odhánět. Přestaly.
Toho neznámého, jsem přesto měla touhu se dotknout, a tak jsem začala studovat knihy s esoterickými a psychologickými náměty, začala navštěvovat přednášky, semináře, a objevovat  dary Matky Země a Otce Boha.
Nejdříve jsem se začala měnit sama, svůj pohled na sebe, lidi, měnit hodnoty, pohled na život…
Krůček po krůčku začala poznávat a osahávat ten tajemný svět, otevřel mi bránu. Mohla jsem pracovat s energií Reiki, ulevovat přátelům dotykem od bolesti hlavy, ramene…čím víc jsem věděla, o to víc, jsem potřebovala vědět.
V hledání cesty duchovnem, mi začali pomáhat Andělé, Archandělé Raziel a  Zadkiel se stali mými duchovními průvodci, a tak má cesta vedla k andělským energiím, automatické kresbě, metodě LSVJ, výkladu karet, karmické numerologii, práci karmického terapeuta…
Náhledy do minulých životů mě dovedly do Atlantidy a já v tu chvíli věděla, že se musím jen rozvzpomenout, a znovu začít pracovat s její stále sílící, nádhernou energiií Shamballou.
V tom správném okamžiku, mě další cesta vedla do Egypta. V tu dobu jsem už pracovala ohnivou energií s energií faraónů a bohyně Isis – Ra-sheeba.
Pod egyptským sluncem mi byl Amonem Ra – zasílen tok energie Ra-sheeba v mých rukou -  o Zlatý paprsek Amon Ra.
Právě v Egyptě se mi začaly dít situace ( chanelling, místa důvěrně známá, pocit klidu a bezpečí té země, energie, mystické jevy… ) ze kterých jsem si po návratu domů poskládala odpovědi na otázky a věčné otazníky.
S pokorou, před dary silných energií, které mi byly předány, jsem začala pomáhat svým kamarádům a přátelům, jejich přátelům i jejich dětem řešit jejich psychické i fyzické problémy, začala propočítávat co je pro ně nejlepší, zda tento obor v podnikání je pro ně to pravé, zda cesta, kterou se vydali je ta správná, jaký je jejich partner, zda-li jejich partnerství – i firemní je to pravé, nebo proč se děje to, co se děje….
Hledám a řeším příčiny problému -  pomocí karmicko-kabalistické numeroloogie zjišťuji, zda-li si klient  příčinu svých potíží nese z minulých životů, jestli má karmické zatížení rodové linie.  Tyto bloky pak čistím a odstraňuji vhodnou terapií.
Pokud je zapotřebí a není nutno použít karmickou terapii, snažím se o jejich nápravu za pomoci andělských energií. S jejich pomocí pomáhám odstraňovat a prosvětlovat lidské bolesti i strachy, nové začátky i partnerské svazky.
Věrnými pomocníky mi  jsou siderické kyvadélko, Reiki a intuice, s jejich pomocí harmonizuji a čistím čakry, které pak dobíjím energií Shamballou nebo Ra - sheebou.
Karty madam Lenormand, které se již po staletí těší neutuchající oblibě, používám pro výklad budoucnosti.
Časem se na mě obracelo stále více lidiček se svými problémy a já byla vděčná a šťastná osudu, že mohu býti prostředníkem jejich pomoci.
Praxe mě však stále více vracela zpět, do doby, ve které vznikly naše problémy.
Pochopila jsem, že náš současný život je výsledkem našeho chování a jednání v minulosti, že je výsledkem našich minulých zkušeností, myšlenek, voleb a to i v životech minulých.
Vždy mě zajímala psychologie, a já se tedy vydala zkoumat hlouběji…má cesta mě dovedla až k Andreji Dragomireckému, zakladateli Hlubinné abreaktivní psychoterapie a jsem šťastná, že jsem se stala jeho žákyní a pokračovatelkou – auditorkou - terapeutkou Regresní terapie.
 -----------------------
Na matku Zemi nejsme vrženi bez pomoci, dokud žijeme, není žádné situace, která by byla neřešitelná. Pomoc je vždycky při ruce, záleží jen na nás, na kolik se zablokujeme, že se zaslepíme strachem, kolik sami sobě zabráníme pomoc najít a sáhnout si pro ni…
  -----------------------
Utrpení je všude přítomné, nemyslete si, že když se někdo tváří, že je vyrovnaný a v klidu, že nemá svoji bolest. Každý má svoji bolest. Bolest je všude přítomná – je součástí lidského života, je součástí našeho poznání, nemyslete si, že bolest máte jenom vy…
    -----------------------
Prozřetelnost, ve své genialitě vždy, když nás postaví před úkol, dává nám zároveň řešení, nejsme bez pomoci, jsme jenom zaslepení, až přijde čas, uvidíme pomoc.
Bude mi ctí pomoci i vám.