Karmická numerologie


S pomocí karmické numerologie vám mohu vypočítat vhodný okamžik pro různé záměry ať už je to nový začátek pro cokoliv, práce ve firmě, jméno dítěte, volba partnera nebo proč máme sklon opakovaně dělat stále stejné chyby.

Je to metoda vhodná především k tomu, na čem má klient v tomto životě zapracovat nebo čemu se má naopak vyhnout. Naše jméno nás ovlivňuje po celý život a jestliže se zvolí špatné jméno, volí se i špatné vztahy, firma, život...
Pokud se setká dvojice, která si přináší karmickou zátěž, dá se správnou volbou jmen předejít těžkostem a nezdarům, které by mohly případně nastat.
 
V rodinách se opakují životní lekce a získává se tím možné zatížení rodové linie, kde se vyskytují stále stejné problémy, bloky a disharmonie, které je zapotřebí odstranit pro další spokojený život. 

STAV NEZÁVISLOSTI NA OKOLNOSTECH JE MOŽNÝ POUZE V PŘÍPADĚ, KDE ČLOVĚK OVLÁDÁ VĚDĚNÍ O PŘÍČINÁCH UDÁLOSTÍ VE SVÉM ŽIVOTĚ.