Karma

 
Mnoho lidí v dnešní době mluví o zdravotních či partnerských problémech jako o karmických problémech, ale je třeba si uvědomit, že s částečně zatíženou karmou se již rodíme, s karmickými úkoly přicházíme na tento svět, a pak dál nás i  naši karmu, v tomto světě ovlivňuje naše okolí.
Již před naším narozením jsme v těle matky ovlivňovány názory a myšlenkami, které vnímáme z okolí. Po narození jsme ovlivňovány dalšími lidmi. Jsou to především naši rodičové, přátelé naší rodiny, později pedagogové, pak další a další lidé. Během našeho života tak do svého podvědomí ukládáme nepřeberné množství různých názorů (informací), které pak doslova utváří naši osobnost. Podle toho, na co a jak myslíme, podle toho se nám pak v životě daří či nedaří. Jsme tedy strůjci našeho dalšího osudu. Náš osud není tedy pevně stanoven, nýbrž lze jej svými myšlenkami a posléze skutky dotvářet. Osud nám dává jen určité dispozice a předpoklady.
Pokud si navíc situaci zhoršíme tím, že se staráme o každou negativní záležitost, vyposlechneme si třeba nářky sousedky, zajímáme se o samé tragedie, krachy firem apod., pak máme plnou hlavu těchto negativních informací a zážitků a najednou se i nám v životě přestává dařit.
Sama na sobě mám vyzkoušeno, že pokud se setkám se silně negativním člověkem, tak mne dokáže silně negativně ovlivnit či naprogramovat (naštěstí již vím jak na to a nenechám se). Pak se mi nedaří, vše se mi kazí, mám smůlu atd.
Pokud se setkám s příjemným člověkem, kterému se daří, pak od něj opět mohu přijmout myšlenky, nápady, ale hlavně DOBRÉ ENERGIE, které i mne pomohou k tomu, že se mi daří.
Velmi mnoho lidí, svoji vysokou karmu získali díky tomu, že se nechali ovlivnit a naprogramovat různými negacemi. Když Vám totiž od dětství bude někdo říkat, že vypadáte velice špatně, že asi brzy onemocníte, že toho v životě moc nedosáhnete, ža bohatí jsou ti co kradou apod., tak Vaše hlava bude tyto informace přijímat a Vaše tělo se bude snažit uskutečnit vše tak, jak o tom přemýšlíte (jak to slyšíte).
Pokud od dětství slyšíte povzbuzující slova např., zvládneš všechno, vypadáš dobře, jsi zdravý a zdatný apod., tak se budete cítit dobře a opět budete žít podle tohoto přesvědčení (programu).
Náš mozek má obrovskou kapacitu. Dokáže si zapamatovat nepřeberné množství informací. Ačkoliv si to neuvědomujeme, jsme těmito informacemi každodenně ovlivňováni. Míra ovlivnění je mnohem větší (80%) než karma získaná již od narození (20%).
Čím je člověk citlivější a vnímavý ke svému okolí, tím více dokáže přijmout energie z okolí. Neznamená to tedy, že lidé s vysokou karmou nutně něco špatného udělali, ale spíše naopak.
Lidé s vysokou karmou jsou velmi příjemní a hodní lidé, kteří přijímají (díky své citlivosti) z okolí všechny negativa na sebe. Jsou to lidé, kteří pouze nedokáží s těmito energiemi pracovat a proto je zasáhnou a ovlivní. Přestože se například cítili velice dobře a neměli problémy, najednou se jim přestává dařit a cítí se někdy dost vyčerpaně. Jsou ovlivněni negativními energiemi z okolí. Mají vysokou karmu - karmu nad hodnotou 100.
( lze změřit a odblokovat )
Naši partneři, karma a karmické úkoly
Pokud dostatečně milujeme sami sebe a dáváme sobě lásku, potom v nás náš partner vidí lásku. Abychom byli milováni, je třeba, abychom milovali.
Naše partnery si nevybíráme. Jsou nám určeni karmicky již ve chvíli našeho narození. Naše duše se rozhodne, že se setká se svým karmickým partnerem duše, že prožijí lásku.
Každý partner je karmický partner, ale neshody ve vztahu nebo nedostatek lásky není možné svádět na svého partnera. Je třeba hledat nejdříve u sebe. Náš partner nám jen „zrcadlí“ náš veliký problém. Co nám vadí na partnerovi, to ve skutečností vadí nám na sobě, jen si to ještě nedokážeme přiznat a přijmout to.
Neznamená to však, že karmicky máme daného jen jednoho partnera. Mnohdy se stane, že se partneři rozejdou, protože se jim nepodařilo žít v lásce. Tyto rozchody jsou většinou velice bolestivé, i když mi jedna moje žákyně řekla:" Rozváděla jsem se 5 let a pak jsme se u rozvodu objali." Právě v tu chvíli objetí partnera, se kterým již nemohla žít, uzavřeli oba dva svoji partnerskou karmu. Měli najít lásku a odpuštění v tomto životě a měli si dát svobodu. I to může být karmický úkol.
Neznamená to však, že je to úkolem všech lidí. Mnohdy lidé říkají, že se museli rozvést,protože „karma“ byla moc těžká. Hodně životních zkoušek, které si zaviníme svým vlastním chováním se svádí na karmu.
Ve skutečnosti jsme opravdu dostali úkol s naším partnerem, a to ten jediný. Abychom našli lásku.
Někdy se stává, že láska v partnerském vztahu vyhasne a zůstanou jen vzpomínky a z lásky se stává jen tzv. „zvyk“ být s partnerem. Najednou se někdo vynoří a my zjistíme, že jsme schopni opět milovat a že již nemůžeme být s naším partnerem. Tím chci říci, že někteří lidé mají daných více karmických partnerů. Jednou jsem se setkala se ženou, která měla již za sebou úmrtí svých 6 manželů. Byla velice těžce nemocná. Prožila hodně bolesti v životě a hodně žalu. Všichni její manželé byli její karmičtí partneři. Ve vztahu s muži měla něco pochopit. Byl to její karmický úkol.
Dotaz ohledně partnerské karmy je opět velice jednoduchý, ale odpověď je velice složitá a byla by na knihu.
V partnerském soužití totiž hrají velikou roli také ostatní členové naší rodiny. Naše děti, sourozenci, maminka a tatínek, švagr a švagrová, tchýně a tchán, atd. Tím, že jsme se setkali s naším partnerem, řešíme naši partnerskou karmu, ale také naši rodinnou karmu a také rodovou karmu.
Provdá-li se žena, a přijme manželovo příjmení, zároveň na sebe přejímá i jeho karmu.
Dostali jsme život a jsme schopni milovat. Naším úkolem je dávat lásku a přijímat lásku. Tam, kde je láska, je radostný a šťastný život. Tam, kde láska není, tam je smutek a obviňování. Nemůžeme nikoho donutit k lásce. Proto nenuťte partnera, který Vás již nemiluje, aby zůstával s Vámi. Oba si blokujete svoji další možnost ve svém životě.
Pravá láska si vždy najde cestu, ať je jakkoliv klikatá a složitá, ať je karmická z mnoha životů. Věřte v lásku a věřte sami sobě sobě.