Terapie energií Boží pečeť

 
Boží pečeť byla předána Taishe Tauma před několika lety.
Tímto naprosto nečekaným zasvěcením se jí otevřely možnosti netušených hodnot.
V počátcích směla pečeť předávat jen určitým osobám, nejčastěji to byli mistři učitelé, se kterými aktivně spolupracovala a věděla, že jsou na něco takového připravení.
Měla jsem velké štěstí a Taisha Tauma se stala mým mistrem a principem „rozpečetění“ dlaní, mi aktivovala průtok  BOŽÍHO SVĚTLA, BOŽÍ ENERGIE, která je nejsilnější a nejčistší formou energie.
Při této terapii nepracujeme s energií jako je Reiki, při této terapii pracujeme se Světlem a informacemi.
Terapeut se stává pouze spouštěčem, naplní se Světlem a své okolí začne dolaďovat na svoji Světelnou vibraci.
 -  základem jsou tři sezení – tři léčebné terapie
 -  otevřete se tomu co přijde
 - při sezení se spojujete s vesmírem a získáváte nejen energii ale hlavně světlo a informace, v tom je rozdíl od jiných technik
 - nic nekonáte, pouze přijímáte, jste součástí procesu
 - neléčí se nemoc, ale léčí se pacient
 - nemusíte procesu věřit na to, aby fungoval
 - je běžné, že klient cítí vůně, slyší hudbu, prožívá mystické zážitky v mnoha podobách…
 Zásahem do úrovní klienta zasahuje terapeut i do 12 vláken DNA, která se tak mohou obnovovat.