Terapie energií Reiki a Shamballa

 
V současné době se informace o existenci energií „ mezi nebem a zemí “ šíří nepoměrně rychleji, než tomu bylo v minulých letech.
 
Ne nechci opakovat, že stoupají vibraci Matky země, a proto jsou lidé citlivější atd. atd…vím jen, že mnoho lidí, stále ještě nemělo možnost se setkat se silou vesmírných energií.
 
Mnozí se snad i obávají „ Co to je? Co to se mnou udělá? Aby mi to neublížilo…“
 
Pro přiblížení energií a jejich schopností, si proto dovoluji nabídnout energetickou terapii Reiki a Shambally.
Energie Shamballa je také energie ze zdroje Reiki, na rozdíl od Reiki pracuje ve vyšších vibracích, proto ji ráda používám jako doplněk ke klasické energii.
Systém Reiki je známý po celém světě. Reikii má svojí vlastní inteligenci a během reikování energie Reiki sama nalézá nejvíce postižené místa v těle a pracuje na příčinné úrovni nemocí. Reiki vždy chrání život a zdraví reikisty i reikovaného.
 
Je nadnáboženské a pochází z jedného zdroje. Je založené na zkušenostech a ne na víře. Zkuste Reiki,, bude mi ctí předat Vám tuto nevyčerpatelnou léčivou a harmonizační sílu Univerza.
 
REIKI energie:
- zvyšuje imunitu
- harmonizuje energie v těle
- uvolňuje stres a emoce
- podporuje vývin osobnosti
- zvyšuje tvořivost
 
Pomocí kyvadélka zharmonizuji vaše čakry, terapií Reiki se zklidníte, uvolníte, a bude vám předána léčivá a harmonizační energie Shamballa.
 
Sezení obvykle trvá 1,5h až 3h. Jeho délka není předem známa. Až v průběhu sezení se odkrývá, co je pro řešení klientovy zakázky třeba udělat a kolik bude proces pro svůj průběh potřebovat času. Práce je však vedena shůry tak, jak je to pro klienta nejpřínosnější.