Energetická terapie – harmonizace těla i ducha

 
Zásadou spokojenosti a psychické i fyzické pohody každého z nás, je přirozeně volný průchod životní energie energetickými drahami těla, je-li vyzásobená každá část těla, cítíme se skvěle, radostně, vše nám jde jakoby samo. Daří se nám ve všech oblastech života.
ALE
Při dlouhodobém a nadměrném zatížení, lidské tělo zasahuje negativní energie, která se usazuje v energetických centrech ( čakrách ) a tyto usazeniny zabraňují volnému průchodu životní energie. Postupně se tyto usazeniny mění v bloky a při dlouhodobé zátěži může dojít až k zanesení všech energetických center.
První příznaky mohou být nevinné, cítíme únavu, nespokojenost zdánlivě nesouvisející s naším tělem. Dlouhodobě se tyto stavy promění v životní tíži, nespavost, silný stres, deprese, stavy úzkosti, poruchy imunitního systému, bolesti zad, kloubů, příčného i podélného svalstva až po nejrůznější nemoci.
Pozitivní vnímání všech situací a pozitivním myšlením je způsob, jak se udržet v radostné životní formě. Vím, hezky se to píše, ale - dennodenně jsme vystaveni negativním energiím a tlakům ze svého okolí – nedaří se v práci, doma, něco se rozbije, potkáme zlého člověka, a pak už to jen pokračuje… nevěříme si, nemáme se rádi, přestane se nám dařit, jsme smutní, hádaví, nervózní….
V dnešní uspěchané a hektické době je proto velkým pomocníkem energetizace a harmonizace celého těla a energetických center.
Vysoce účinná a zároveň velmi šetrná aplikace energie pročišťuje všechny energetické dráhy a zároveň čakry v lidském těle. Energie, kterou klient přijímá působí na jeho podvědomí, mysl fyzické i mentální tělo.
Absoluje-li klient takovou léčbu a regeneraci s důvěrou je pro něj očišťující, uvolňující, uklidňující a on sám odchází „jako na obláčku.“
Terapie se uskutečňuje v uvolněném stavu hladiny Alfa, a tak se klient sám na procesu aktivně podílí, zároveň si jej celý pamatuje.
 
Pomocí energií vyrušíme:
konkrétní i abstraktní strachy
nedostatek sebevědomí
omezení, zákazy a příkazy
traumatické zážitky z minulosti
potlačované emoce
trému a mnoho dalších záležitostí
 
Klient znovu objeví:
jak mít rád sám sebe
svoji vnitřní duchovní sílu
jak se ubírat ve svém životě
 
dále snadněji nalezne stabilitu i směr
sebevědomí a vlastní hodnoty
sebepoznání, sebepřijetí
odpuštění, poučení z minulosti
uzdraví a osvobodí své vnitřního dítěte
 
Klient navíc získá
harmonizaci mužské a ženské energie
pozitivní afirmace dle potřeby
doplnění životní energie
 
Jak probíhá terapie?
Klient se usadí na židličku, samozřejmě zůstává oblečený, protože harmonizace je bezdo-tyková.
Po dobu 30-60 minut klient v tichosti relaxuje, terapeut nechává proudit energie.
K samotnému čištění používám siderické kyvadélko, jím zkontroluji a zároveň odblokuji jednotlivé čakry, jejich pročištění obnoví volný průchod životní energie v energetických drahách. Po očištění aplikuji životní energie Reiki, Shamballa, Ra Sheeba a nebo jiné energetické systémy. Pro každého člověka je taková terapie velmi uvolňující, dostavují se až stavy blaženosti a extáze. Relaxace je velmi účinná a často dochází k tomu, že se klient v jejím průběhu uvolní natolik až usne. Po dokončení se klient cítí velmi uvolněně a svěže, úleva a pocity očisty se dostavují okamžitě a mohou se prohlubovat i několik hodin po absolvování terapie.
Každá terapie a léčení je absolutně individuální, tak jako je každý člověk naprostý originál a má své osobité potřeby, schopnosti a svou originální cestu životem.
Podle potřeb klienta i na základě jeho obtíží – pouhá únava, odstraňování stresu, strachů, depresí nebo přímo léčení fyzických obtíží a nemocí, podle vývoje se stanoví počet jednotlivých konzultací a terapií. Opět platí, že každá terapie je absolutně odlišná.
 
Každý klient dostane přesně to, co potřebuje pro své léčení a vývoj.