Isis Seichim 

Linie Isis Seichim vznikla jak ze Seichim Reiki, tak i z praktik kultu Isis. Jak vypovídá sám název, jde o skloubení linie Seichim a energií pocházejících od Bohyně Isis.  
Isis Seichim existuje již velmi dlouho. Často se o této energii píše v Egyptské knize mrtvých, ale i v jiných egyptských spisech. Je pravděpodobně nejstarším druhem nám známých energií reiki. Isis Seichim je skutečným energetickým "nakopnutím".  
Je to ženská energie s mateřským instinktem a ochranou.
Je vynikajícím doplněním léčitelské praxe, duchovního vzestupu i práce s elementy (země, oheň, voda a vzduch).   
Isis je velká matka starých Egypťanů. Již ve starých královských hrobech z doby 2.300 let před n.l. je jmenována jako jedna z nejvýznamnějších bohyní.
Je dcerou země Geb a nebe Nuth, manželkou Osirise. O jejím původním významu svědčí její nesčetné tituly a vysvědčení. V Osirisově mýtu podle Plutarchu je Isis dcera Totha. 
Isis byla významná jako velká léčitelka, ochránkyně svého syna Hora a z toho bylo odvozeno, také ochránkyní všech dětí. Byla obdivována jako velká matka a ochránkyně žen.
Isis a bohyně Neith, Nephtys a Selkat často střeží jako ochranné bohyně sarkofágy zemřelých. Jsou přitom zobrazené s ptačími křídly, které obsahují čtyři rohy sarkofágu.

Isis Seichim pracuje s PATNÁCTI symboly, mnohonásobně zesilující, úžasné pro - odpuštění, posílení konkrétní situace, zpracování energií minulých životů a karmy, rozpuštění energetických blokád, vyrovnanost a další.

Cena: 2.000Kč za všechna zasvěcení
Obdržíte: poštou manuál a zalaminovaný certifikát