Andělé a…

 
Co jsou andělé.
 Andělé jsou okřídlení poslové.
Samo slovo anděl je odvozeno ze starořeckého výrazu angelos znamenajícího právě „posel“.
Andělé představují most mezi zemí a nebesy, jsou komunikačním kanálem spojujícím Boha a hmotný svět: nesmrtelné bytosti, jejichž podstatou je ryzí vědomí. Jsou nezávislí na omezeních daných časem a prostorem.
Zůstávají navěky připoutáni k nekonečné blažené energii vyzařující z Božského.
Lidé vnímají anděly různými způsoby – někdy se objeví jako světlo, jindy jako lehký vánek, někdy vidí okřídlenou bytost, jindy člověk nachází jen pírka, jako důkaz, že byli úkoly. s ním…zkrátka přicházejí ve všech možných podobách, tvarech, velikostech i barvách.
V meditacích je setkání s anděly i Archanděly nejintenzivnější.
Zájem lidí o anděly den po dni narůstá. Lidé začínají veřejně hovořit o tom, jak jim andělé pomohli.
Někteří andělé přinášejí inspiraci, učí nás vesmírným ctnostem, jako je čest, dobrota, pokora, čistota, krása a radost.
Jiní vnášejí radost do našich srdcí a vedou nás k tomu, abychom si dokázali užít radostných chvil života.
Andělé nás lidi milují bezvýhradnou, ryzí láskou. Nikdy nám lidem nic nevyčítají, vždy pro nás lidi mají pochopení, pro naše smutky i zloby, mají pro nás lidi svoji náruč stále otevřenou.
Zvaním si andělů do života – rozvíjíme svoji spiritualitu a tím spojujeme nebe se zemí.
Andělé nám touží pomoci se všemi našimi úkoly, neexistuje takový, který by nedokázali splnit. Čekají nedočkavě na každé naše zavolání.
Pomáhají nám zvyšovat frekvenci vibrací, což v konečném důsledku usnadňuje cestu ke spojení s božským vědomím.
Andělé nám pomáhají stavět na vědomostech, které jsme již získali jinými prostředky. Spojují jednotlivé informace a pomáhají nám objevovat základní vzorce, abychom tak dosáhli hlubokého vhledu do podstaty Božího stvoření.
Informace od andělů nám nejčastěji přicházejí ve snu nebo bezprostředně po probuzení z něj.
Každý člověk již od narození má svého strážného anděla, který ho nikdy neopustí. Strážný anděl nám je přidělen ve chvíli naší inkarnace. Zůstává s námi a nikdy nás neopouští.
Důležité je vytvořit si silné osobní a láskyplné přátelství mezi námi a naším strážným andělem, založené na důvěře a vzájemném respektu. To nám lidem pomáhá ve vybudování vlastního andělského vědomí a našeho ztotožnění se sním.
Tón, jímž strážný anděl hovoří, je vždy naplněn láskou a snahou pomoci.
Všichni andělé bez výjimky respektují naši lidskou důstojnost a svobodnou vůli.
Anděl vás nikdy neosloví panovačným tónem a vždy nechá rozhodnutí na vás.
Přímé spojení mezi vámi a vaším andělem strážným existuje stále.
Provázecí andělé.
Každý z nás má i svého provázecího anděla, ten s námi pracuje stejně jako strážný anděl.
Provázecí anděl se mění v souladu s tí, jak se duchovně vyvíjíme, nebo podle toho, jak potřebujeme různá duchovní poučení.
Někteří lidé mají i několik provázecích andělů, kteří s nimi pracují.
Moje zkušenost:
I já měla chuť a touhu spojit se se svým strážným andělem, abych s ním mohla lépe komunikovat a lépe si s ním povídat, chtěla jsem znát jeho jméno – a na víc, je to slušnost.
Při meditaci po zasvěcení do Andělských Reiki se mi začaly před očima objevovat čtverečky papíru, na každém čtverečku bylo jedno velké písmeno, snažila jsem se je v duchu porovnat tak, aby písmenka dávala smysl a našla jsem v nich jméno, a od té chvíle znám jméno svého strážného anděla.